Kui me räägime oma kodust, siis on vaja kirjeldada, kus asjad asuvad. Selle jaoks kasutame prantsuse keeles  konstruktsiooni "il y a" - see asub.... Konstruktsiooni "il y a" võib võrrelda ingliskeelse konstruktsiooniga " there is/ are".

Il y a = There is/ are

Y a-t-il……? = Is /are there……?

D’habitude on emploie l’article indéfini (un/ une/ des) avec il y a.

Tavaliselt kasutame selle konstruktsiooniga umbmäärast artiklit (un/ une/ des).

On emploie “de” dans les phrases négatives.

Eitavates lausetes kasutame artikli asemel "de".

Exemples:

Il y une table et quatre chaises dans la pièces. - Toas on  laud ja neli tooli.

Il n'y a pas de bibliothèque dans la chambre à coucher. - Magamistoas ei ole raamatukappi.

Lause tõlkimisel eesti keelde alustame lause lõpust.

Konstruktsiooni "il y a" kasutamisel on võimalik eksida ja kasutada konstruktsiooni "c'est", kuid nende vahel on teatud erinevus. Konstruktsioon "c'est" tähistab identiteeti või väljendab kommentaari, kuid konstruktsioon "il y a" tähistab olemist ruumis, positsiooni.

Palun lugege läbi järgmine lõik raamatust Miquel, Claire. 2009. Grammaire en Dialogues. Niveau débutant. France:Clerc - õppige näited pähe, vajadusel kasutage sõnaraamatut. Seejärel tehke harjutused.

 Siin on link heale inglise-prantsuse, prantsuse-inglise ja prantsuse-prantsuse sõnaraamatule

Harjutusi leiate siit