PRANTSUSE KEEL ALGAJATELE

A1 KEELEOSKUSTASE

Autor: Irina Koksharova, MA

Kontakt: irina.koksharova@emu.ee

Ainekood: KE.0035

Õppekava: EMÜ vabaaine

Maht: 0,15 EAP

Õpetamise keel:  prantsuse, eesti

Eesmärk ja väljund: See õpiobjekt on asendamatu osa prantsuse keel algajatele kursusest, sest selle kursuse eesmärk on oskus orienteeruda prantsusekeelses igapäevases teabes ning seda retseptiivselt (lugemisel ja kuulmisel) ja produktiivselt (kõnelemisel ja kirjutamisel) kasutada. Õppija oskab toime tulla lihtsates prantsusekeelsetes suhtlusolukordades, mõistab lühikesi tekste, kirjutab teateid ja esitab kirjalikult isikuandmeid. Õppija oskab kirjeldada oma kodu ja juhatada teed.