Les directions

Kui meie kirjeldame oma kodu, väga tihti on vaja ka selgitada teed sinna. Lugege uusi sõnu ja õppige need pähe:

 • Aller tout droit – minema otse edasi
 • Continuer jusqu’à la gare – minema edasi kuni jaamani
 • Tourner à droite/ à gauche – pöörama paremale /vasakule
 • Prendre la première rue à droite/ à gauche – pöörama esimesest tänavast paremale/ vasakule
 • Faire 200 mètres/ 1 kilomètre – läbima 200 m/ 1 km
 • Prendre à droite, après le feu – pöörama paremale peale valgusfoori
 • Traverser le pont – minema üle silla
 • Suivre la Seine – minema mööda jõeäärt

Vaadake kaarti ja lugege selgitusi sõnaraamatu abil:

 1.  Que doit-on faire pour aller du théatre de l'Odeon au musée de Cluny? - Il faut suivre la rue Corneille, prendre la première rue à droite, la rue Racine, et puis tourner à gauche au boulevard Saint-Michel. Il faut continuer jusqu'à la rue des Ecoles et là, tourner à gauche. Et voilà, vous êtes devant le musée de Cluny.
 2. Que doit-on faire pour aller de la place Saint-Michel au Panthéon? - Il faut aller tout droit suivant le boulevard Saint-Michel jusqu'à la rue Soufflot et puis tourner à gauche. Il faut faire 200 mètres et vous êtes au Panthéon.
 3. Que doit-on faire pour aller du Jardin du Luxembourg à la Sorbonne? - Il faut traverser la rue Médicis et tourner à gauche au boulevard Saint-Michel. Il faut faire 200 mètres et tourner à droite à la place de la Sorbonne. Il faut la traverser et là, vous êtes devant la Sorbonne.
 4. Que doit-on faire pour aller de l'école de Médicine à la Sainte-Chapelle? - A partir de l'école il faut prendre le boulevard Saint-Michel et aller jusqu'à la Seine. Il faut faire prèsque 1 kilomètre. Il faut traverser le pont et à votre gauche est la Sainte-Chapelle.

Nüüd kirjeldage teed EMÜ keelekeskusest oma koduni. Jühised leiate siit (La route chez moi)